iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 43

Küsimus

Äriühing on otsustanud võõrandada hooned (vallasvara, soetatud 1987) omanikule.
Kas on maksuarvestuse seisukohalt mõistlik need kinkida või müüa? Kas kinkimisel tekib tulumaksukohustus?
Kas müümisel lisandub käibemaks?
Hoonete jääkväärtus on null.

------------------------Täpsustatud 13.01.2006---------------------------

Kahjuks unustasin küsimuse esitamisel märkida, et omanik on kohalik
omavalitsus. Kas see antud küsimuse puhul mõjutab vastust?

Vastus - 13.01.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Aktsiaseltsile kuuluva vara tasuta üleandmine aktsionärile (teie küsimuses "omanik") kvalifitseerub dividendina ning maksustatakse täies ulatuses tulumaksuga vastavalt TuMS § 50 lg 1. Tulumaksu maksmisest pääsete siis, kui vormistate aktsiakapitali vähendamise üleantava vara väärtuse võrra. Sealjuures tuleb lähtuda hoone turuhinnast, mitte jääkmaksumusest. Turuhinna määramisel tuleb arvesse võtta hoone kasutamise võimalusi ning seisukorda.
Hoone väärtust võivad vähendada võimalikud parenduskulud ning maa
kinnistamiseks vajalikud kulud.

KMS § 2 lg 3 p 1 kohaselt käsitletakse kinnisasjana sh ehitist kui vallasasja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses. Seega
käibemaksuseaduse kohaselt on Teie poolt nimetatud hooned (vallasvarana) samuti kinnisasjad. KMS § 16 lg 2 p 3 kohaselt on kinnisasja võõrandamine maksuvaba käive. KMS nimetab ka juhtumid mil kinnisasja võõrandamist tuleb maksustada käibemaksuga, kuid Teie küsimuses toodud hoone (soetatud 1987 aastal) sinna alla ei käi. Kuna tegemist on maksuvaba käibega, siis ei saa tekkida täiendavat maksukohustust sellest, kui te võõrandate hoone tasuta.

Kui te võõrandate hoone käibemaksuvabalt, võib teil tekkida sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus, seda juhul kui hoonele on viimase kuue aasta jooksul tehtud parendusi ja nendelt sisendkäibemaksu maha arvatud. Kui võõrandamine toimub aastal 2006, siis tuleks teil korrigeerida käibemaksu aastatel 2001-2005 tehtud parendustelt. Kuna teie andmete kohaselt on hoone jääkväärtus on null, siis eeldatavasti parendusi pole tehtud, mistõttu teil käibemaksuprobleemi ilmselt ei teki.