iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 328

Küsimus

Kui inimesele määratakse invaliidsuspension, kas ta tohib samal ajal töötada ja saada ka pensioni?

Vastus - 08.09.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RKPS) § 19 kohaselt, määratakse püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule töövõimetuspension kogu töövõimetuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioniikka jõudmiseni. Kui vanaduspension osutub väiksemaks varem makstud pensionist, makstakse vanaduspensioni varem makstud pensioni suuruses.

RKPS § 43 lg 1 kohaselt, ei ole töötamine töövõimetuspensioni saamisel takistuseks. Küll aga määrab teatud juhtudel arst, millistel töövaldkondadel töötamine ei ole lubatud. Seega võib töötada, kuid pensioniikka jõudmisel nii töövõimetus- kui ka vanaduspensionit täies ulatuses ei maksta.