iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 3048

Küsimus

Kas kaks juriidilist isikut saavad rakendada kinnistu (hoonestamata kinnistu linnas, detailpl. olemas) ostul-müügil käibemaksuseaduse §41'(1) sätet?

Vastus - 02.03.2020

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse, KMS § 41.1 erisätet kinnisvaratehingute tegemisel saab kasutada käibemaksukohustuslane, kes võõrandab teisele käibemaksukohustuslasele kinnisasja, mille müügil saab rakendada optsiooniõigust (e vabatahtlikku käibemaksuga maksustamist). Kui käibemaksuga maksustamine on kohustuslik (nt kui müüakse linnakrunt, e ehitusmaa tiheasustusega alal), siis KMS § 41.1 rakendada ei saa.