iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2982

Küsimus

Kui omavalitsus võõrandab maatüki, millel olemas detailplaneering ja mis on kasutatav tulevikus ärimaana, kas siis peame maksustama tehingu käibemaksuga (kui hind üle 40000)?

Vastus - 07.09.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, selline tehing võib kaasa tuua käibemaksukohustuse. Kui aga omavalitsus ei ole käibemaksukohustuslane, siis tuleb tähelepanu pöörata ka KMS sätetele, mis reguleerivad käibemaksukohustuslaseks registreerimist (vt KMS § 19).

(1) Kui isiku tehtavate käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud tehingute, välja arvatud põhivara võõrandamine ning Eesti isikule teostatav kaugmüük, maksustatav käive ületab kalendriaasta algusest arvates 40 000 eurot, tekib tal nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast kohustus end maksukohustuslasena registreerida (edaspidi registreerimiskohustus). /../

Lõikest 1 saabki järeldada, et kui isik võõrandab põhivara (kinnisvara on raamatupidamises põhivara), siis sellest registreerimiskohustust ei teki.

Kui aga müüjaks on isik, kes juba on käibemaksukohustuslane, siis see tehing tuleb kohustuslikus korras käibemaksuga maksustada (KMS § 16 lg 2 p 3).

KMS kehtiva teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/124042018005?leiaKehtiv#para16