iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2947

Küsimus

1.Kui ettevõtte kaubikul tuleb tasuda Rootsi teemaksu ning arve esitatakse Eesti käibemaksukohustuslase nimele, kas seda tuleb ka pöördmaksustada? Kas makse maksustatakse käibemaksuga? Arvel kajastub viide reverse charge.
2.Eesti km kohustuslane saab Eesti kütusemüüjalt arve. Arvel kajastub ka kütusekaardiga tankimine Rootsis, mis on maksustatud arvel 0%. Kas see kuulub Eestis pöördmaksustamisele?

Vastus - 04.01.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Kui see on avalik-õiguslik rahaline kohustis ehk maks, siis seda ei pöördmaksustata, selle eest ei osutata teenust.

Kui see on eraõiguslik teekasutustasu (tasuline eratee), siis oleks teenuse käibe tekkimise kohaks kinnisasja asukoht, Rootsi seega. Kuna käive ei tekiks Eestis, siis ei saaks teenust ka pöördmaksustada (vt KMS § 1 lg 1 p 1 koostoimes § 3 lg 4 p 2).

Vt direktiivi 2006/112/EL rakendusmääruse 282/2011 art 31 a lg 2 p j, mille kohaselt on kinnisasjaga seotud teenus: "muude kinnisasja või selle osaga seotud õiguste kui punktides h ja i nimetatud õiguste loovutamine ja üleandmine, sh luba kasutada kinnisasja osa, nt kalapüügi- ja jahilubade andmine või juurdepääs lennujaama ootesaalidesse, või sellise infrastruktuuri kasutamine, mille suhtes kohaldatakse teemaksu, nt sild või tunnel;".

Määrus: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011R0282-20170101&qid=1515075135860&from=EN

2. Kui kütust tangiti Rootsis auto kütusepaaki (mitte mahutisse Eestisse toomiseks), siis tegelikult on käibe tekkimise kohaks Rootsi ning ühendusesisest käivet ei teki, arve peaks olema Rootsi käibemaksuga, mille saaks VAT refund kaudu tagasi taotleda.

Kütuse puhul ei ole võimalik veenvalt tõendada, et see toimetati teise liikmesriiki sealsele käibemaksukohustuslasele, sest seda asutakse eeldatavasti koheselt kasutama. Tuleb kütuseettevõtjalt uurida, kas tegemist on lihtsalt kütusekaardi kasutamisega maksevahendina või on arve samuti välisriigis tankimise eest. Võib eeldada, et tegemist on tanklaketiga ning korrektne arve tuleb siiski välisriigi tanklalt, käibemaks saadakse aga VAT refundi süsteemi kaudu tagasi.