iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2934

Küsimus

Ettevõttele kuulub äripind, mis on välja üüritud. Ettevõte ise kuulub 50/50 kahele äriühingule. Nüüd soovib üks ettevõte oma osad müüa teisele osapoolele ning sellest tegevusalast väljuda. Kas osaluse müügi puhul teisele omanikule võib olla tegemist maksustatava tehinguga (KMS § 16 lg 2 p 6)?

Vastus - 17.11.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 p 6 näeb ette, et üldiselt on väärtpaberi (sh osa) võõrandamine maksuvaba. Maksustatavaks muutub tehing ainult erandjuhul – seda siis kui kinnisasja eraldi võõrandamine oleks kohustuslikus korras käibemaksuga maksustatav (nt uusehitise müük enne kasutuselevõttu või hoonestamata krundi müük). Teie nimetatud äripind ei ole ilmselt kasutusse võtmata uusehitis, kuna see on juba välja üüritud. Järelikult ei ole selle tehingu puhul ohtu, et osaluse müük peaks olema käibemaksuga maksustatav tehing.

KMS § 16 lõike 2 p 6 erisuse puhul tuleb arvestada, et see muudab tehingu käibemaksuga maksustatavaks kui antakse üle KMS § 16 lg 2 p 3 teise lause tingimustele vastava kinnisasja omanikuna kasutamise ja käsutamise õigus (see saab toimuda eelkõige hooneühistu liikmesuse võõrandamisel). Üldjuhul ei anna osaluse omandamine osanikule OÜ-le kuuluva kinnisvara kasutamise õigust. Seda eriti juhul, kui olemasolev omanik suurendab oma osalust.