iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 278

Küsimus

Inglise äriühing ostab kauba Eesti äriühingult (mõlemad KM kohuslased)ja ekspordib oma nimel Eestist Venemaale. Inglise äriühing soovib Eesti äriühingult 0% KM arvet. Kas nii on võimalik ja kuidas Eesti äriühing tõestab kauba Eestist väljaminekut?

Vastus - 19.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kirjeldatud olukorras maksustatakse käive 0% määras, kuna tegemist on ekspordiga. Vastavalt käibemaksuseaduse § 5 lg 1 p 1 on kauba eksport ühenduse kauba võõrandamine koos selle toimetamisega väljapoole ühenduse tolliterritooriumi asuvasse sihtkohta kauba võõrandaja või välisriigi isikust kauba soetaja poolt. Seega on ekspordiga tegemist ka juhul, kui kaup müüakse Eesti käibemaksukohustuslase poolt Inglismaa käibemaksukohustuslasele, kes toimetab selle Eestist Venemaale.
Täpset dokumentide loetelu, millega kauba toimetamist Venemaale tõestada, enam ei ole. Eksporti võib tõendada kõigi võimalike tõenditega, nendeks võivad olla, arved, lepingud, kaubasaatelehed jne. Siinkohal on oluline märkida, et müüja peab olema suuteline tõendama kauba väljatoimetamist. Ehk siis soovitame sõlmida ostjaga kokkulepe, mille kohaselt on tema kohustatud teile väljastama eksporti tõendavate dokumentide koopiad.