iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2739

Küsimus

Eesti juriidiline isik (OÜ), mis ei ole käibemaksukohustuslane, ei soeta üldse kaupu välismaalt, vaid ostab välismaal registreeritud ettevõtlusega tegelevalt isikult teatud teenuseid.

KMS § 21 lg 1 kohaselt Eesti isikul ja Eestis püsiva tegevuskoha kaudu tegutseval välisriigi isikul, kes saab Eestis maksukohustuslasena registreerimata ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult käesoleva seaduse § 10 lõikes 5 nimetatud teenust, tekib piiratud maksukohustuslasena registreerimise kohustus selle teenuse saamise päevast. Sätet ei kohaldata maksukohustuslasele ega ettevõtlusega mittetegelevale füüsilisele isikule.

KMS § 3 lg 5 alusel Piiratud maksukohustuslane peab maksma käibemaksu käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktides 2 ja 5 nimetatud toimingutelt ning käesoleva paragrahvi lõike 4 punktides 2–5 loetletud toimingutelt. Kusjuures § 3 lg 4 p 2 on: teenustelt, mis on saadud ettevõtlusega tegelevalt välisriigi isikult, kes ei ole Eestis registreeritud maksukohustuslasena ning kellel puudub Eestis püsiv tegevuskoht, mille kaudu ta tegeleb ettevõtlusega Eestis.

Küsimused:

1. Kui piiratud maksukohustuslase registreerimine teenuste soetamise tõttu on ettenähtud ainult § 10 lõikes 5 loetletud teenuste soetamise puhul, kas siis km arvestamine, deklareerimine ja tasumine on ettenähtud tal ka ainult selliste (§ 10 lg 5) teenuste soetamisel, või ikkagi KÕIKIDE teenuste soetamisel välismaa äritegevusega tegelevalt isikult, peale piiratud maksukohustuslasena registreerimist?
Kui kõikidest teenustest, siis miks piiratud maksukohustuslasena registreerimine on kohustuslik mitte kõikide teenuste soetamisel, vaid üksnes § 10 lg 5 loetletud teenuste soetamisel?

2. Eesti äriühingul, mis on Eestis piiratud käibemaksukohustuslasena registreeritud, on valismaal registreeritud filiaal või esindus, mis ei ole iseseisev juriidiline isik. Kas kõikidelt teenustelt, mis on soetatud välismaal tegutseva filiaali või esinduse jaoks, välismaa äritegevusega tegelevalt isikult, tuleb Eestis deklareerida ja maksta km ? Näteks, kui Eesti piiratud maksukohustuslasel on Venemaal registreeritud filiaal, ja Venemaal soetatakse filiaali jaoks raamatupidamisteenus, venemaa rmtp. firma poolt, - kas siis tekib eesti ühingul sellest km tasumise ja deklareerimise kohustus Eestis?

3. Kui eesti OÜ, mis ei ole käibemaksukohustuslaseks ega piiratud km-kohustuslaseks registreeritud, ostab välismaa äritegevusega tegelevalt isikult teenuse, ja teenuse osutaja (müüja) on EL-s käibemaksukohustuslane, siis esitab müüja eesti oü-le arve tõenäoliselt oma EL riigi käibemaksumääraga (müük mitte km-kohustuslasele EL-s). Ehk siis km-ga maksustamine toimub tavapäraselt teises liikmesriigis. Kui peale selle tehingu teostamist, registreeritatakse eesti OÜ-gu sundviisil ja tagasiulatuvalt piiratud käibemaksukohustuslaseks, millisest summast (ostetud teenuse hinnast) peab ta siis Eestis deklareerima ning maksma - kas teenuse netto-maksumusest (ilma teise EL riigi käibemaksuta teenuse hinnast) või brutto-maksumusest (teenuse soetamise hinnast, milles on teise riigi km (ehk siis näiteks (10 000 + 21%) х 20% = eesti km)) ?
kui brutto-maksumusest - kas ei ole siis tegemist nn. "topeltmaksustamisega" ?

Vastus - 19.12.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Piiratud käibemaksukohustuslasena registreerimine on ette nähtud üksnes KMS § 10 lg 5 nimetatud teenuste soetamisel, kuid kui isik on juba registreeritud piiratud käibemaksukohustuslasena, siis peab ta pöördmaksustama kõiki teenuseid, mille käibe tekkimise koht on Eesti, kui ka muud pöördmaksustamise tingimused on täidetud (vt KMS § 3 lg 5 ja § 25).

2. Kui teenus on suunatud filiaalile, siis ei ole käibe tekkimise koht Eesti ning siin midagi pöördmaksustama ei pea. Sõltub seega, millise tegevuskohaga on sisseostetud teenus seotud. Võimalik, et Venemaal tekib maksukohustusi, kuid see sõltub seal kehtivatest õigusaktidest.

3. Kui arve on saadud koos välisriigi käibemaksuga, siis ostja jaoks on pöördmaksustamisel arvestatav maksustatav väärtus summa ilma välisriigi käibemaksuta (KMS § 12 lg 6.1). Teenuse osutajale tuleks edastada enda KMK kood ja paluda arve muuta, kuid see ei muuda maksustatavat väärtust.