iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2727

Küsimus

Kinnisasi soetati 2005. a. 2006.-2008. a tehti kinnisvarale parendusi. Käibemaksu oleme tagasi arvestanud. Igal majandusaastal toimus kinnisvarainvesteeringute ümberhindlus. Tehtud parendustööd olen eelnevalt kandnud perioodikuludesse.
Antud kinnisasja andsime 2005. a rendile 10 aastaks, mis nägi ette ka teatud remondi tegemist/parendustöid.

Kas pean sisendkäibemaksu korrigeerima võõrandamisel?

Vastus - 05.10.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

KMS § 32 lg 4 sõnastus on järgmine: „Põhivara ning põhivara tarbeks soetatud kauba ja saadud teenuse sisendkäibemaksu mahaarvamisel lähtutakse põhivara maksustatava käibe tarbeks kasutamise prognoositavast osatähtsusest. Sisendkäibemaksu korrigeeritakse vastavalt põhivara ning põhivara tarbeks soetatud kauba ja saadud teenuse tegelikule maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele sisendkäibemaksu korrigeerimise perioodi jooksul. Sisendkäibemaksu korrigeeritakse ainult nende põhivara tarbeks soetatud kaupade ja saadud teenuste puhul, mis suurendavad põhivara raamatupidamislikku väärtust.“

Silmas peetakse parendusi ja täiendusi, mis vastavad iseseisvalt põhivara või kinnisvarainvesteeringu (sõltuvalt kumma põhivara liigiga tegemist on) mõistele. Kui te olete kulud kajastanud perioodikuludes, siis ilmselt ei ole ka vastav kriteerium täidetud ning 10-aastane sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus neile ei laiene (selliste remondikulude sisendkäibemaks arvatakse üldkorras maha ning võimalik korrigeerimine on üldreegli alusel aasta lõpus 1 kord, juhul kui teil sel aastal oli maksuvaba käivet).