iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2725

Küsimus

Pole enne kogemust olnud sellise asjaga nagu valuraha. Olen küsinud ka raamatupidajatelt, kuid vastuseid on tulnud erinevaid, kõige kindlam on Teie poole pöörduda.

Kliendiga juhtus õnnetus firma teenuseid kasutades. Esitas kahju hüvitamise nõude + võla kustutamise. Ta on firma ees tegelikult olnud pikalt ka võlglane. Igakuised meeldetuletuse kirjad olid tavapärased. Selle tõttu esitas juhatus talle ka lepingu lõpetamise teate (juba enne õnnetuse toimumist).
Kliendil raske jalatrauma, millest taastumine pidi arstide hinnangul võtma 6 kuud. Juristide sõnul õiguslikku alust nõudeks kliendil muidugi ei ole, sest teenust sai ta kõikide nõuete kohaselt ja ta oli teadlik riskidest. Juristid soovitasid puhtalt maine pärast tasuda. Juhatus otsustas talle kahju siiski hüvitada ning võlast loobuda. Klient nõudis küll 3x suuremat summat, kui see, mis talle lõpuks nõus oldi tasuma, ta kauples päris pikalt hüvitise summa üle.

Kompromissleping on veel valmimisel, kuid sooviks teada kuidas on võla summa maksustamisega sellest loobumisel ning hüvitise maksustamisega?

Kas mõlemal juhul ettevõtlusega mitteseotud kulu ning tulumaksuga maksustamisele?

Vastus - 05.10.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 12 lg 3 esimese lause kohaselt ei ole füüsilise isiku tulu teise isiku kasuks tehtud dokumendiga tõendatud kulu hüvitis, riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse makstud või kohtu väljamõistetud mittevaralise kahju hüvitis ega otsese varalise kahju hüvitis, välja arvatud hüvitis, mida makstakse seoses ettevõtlusega.

Riigikohtu praktikast tuleneb, et kui tegemist on varalise kahju hüvitamisega, siis tulumaksukohustust ei teki, sest isikul ei teki tulu. Sama on mittevaralise kahjuga. Kui tegemist on aga saamata jäänud tulu hüvitamisega, siis kuulub see maksustamisele selle järgi, kuidas oleks maksustatud laekumata jäänud tulu, kui see oleks laekunud. Viimase korral peaksite tulumaksu kinnipidajana ka väljamakse tegemise ajal kehtiva tulumaksu määra järgi tulumaksu kinni pidama.

Vt juhiseid Riigikohtu lahendist asjas nr 3-3-1-72-08: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222521270

Tegemist on ettevõtlusega seotud kuluga, kui kahju tekkimine toimus ettevõtluse käigus.