iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2721

Küsimus

Kas ettevõte A võib rentida kogu uusehitise edasi teisele ettevõttele B koos käibemaksuga? Majas on nii äripinnad, kui eluruumid. Teine ettevõte B aga rendib edasi äripinnad koos käibemaksuga ja eluruumid käibemaksuta, nagu ikka.

Teine küsimus - kui ettevõte A otsustab müüa eluruumi sellest samast majast - kas müük käibemaksuga ning kas sisendkäibemaks, mis ehitamisel tagasi küsiti, tuleb tagasi maksta?

Vastus - 28.08.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Jah, põhimõtteliselt on see ju rentniku jaoks äriruumide rentimine. Rentnik ise aga maksustab või ei maksusta konkreetsete ruumide kasutusse andmist sõltuvalt nende kasutamisest kasutusse võtja poolt.

MTA on viimasel ajal aga teatavasti igasuguste registrijärgsete eluruumide maksustamise mis iganes kombinatsioonis välistanud. EML ei ole sellise lähenemisega nõus.

On ka võimalus, et tegemist on ettevõtte või ettevõtte osa tasu eest kasutada andmisega. Sellisel juhul on lepingu objekt mitte kinnisasja kasutada andmine, vaid ettevõtte või selle osa kasutada andmine ning see maksustatakse üldkorras.

2. Kui korter müüakse enne esmast kasutuselevõtmist, siis on müük maksustatav. Kui korter kui eluruum on kasutusse võetud, siis on müük maksuvaba ning mahaarvatud sisendkäibemaksu tuleks korrigeerida vastavalt KMS § 32 lg-s 4 jj toodud reeglitele.