iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 272

Küsimus

Kui äriühing maksab mittetöötavale pensionärile intresse (maksustatav tulu), siis kas väljamaksmisel on õigus rakendada maksuvaba tulu määra (avalduse alusel)?

Vastus - 07.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

TuMS § 42 lg 1 kohaselt saab maksuvaba tulu arvesse võtta ainult palga ja muude võlaõiguslike tasude osas; pensionilt, stipendiumilt jm TuMS § 19 nimetatud väljamaksete osas; üüri- või renditasult ning täiendavatelt kogumispensioni maksetelt. Intressi loetelu ei sisalda, mistõttu intressi maksja ei saa rakendada maksuvaba tulu arvestust intressi osas.