Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Maksuküsimus: 269

Küsimus

Mina pole veel maamaksu paberit saanud

Vastus - 07.06.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellisele olukorrale pakub käitumisjuhise maamaksuseaduse § 7 lg 4. Nimetatud sätte kohaselt on maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 15. aprilliks kätte saanud, kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust.