iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2646

Küsimus

Kommunaalteenuste osutamisega tegelev OÜ sai mõned aastad tagasi võlgade katteks endale korteri. Nüüd on võimalus korter maha müüa. OÜ on käibemaksukohustuslane. Kas korteri müümisel peab käibemaksu lisama kogu korteri hinnale või ainult sellele osale, mis moodustab tulu (s.t. müügihind miinus soetusmaksumus)?

Vastus - 23.01.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kinnisasja võõrandamine on üldjuhul käibemaksuvaba (KMS § 16 lg 2 p 3). Maksustama peab vaid uusehitisi enne esmast kasutuselevõtmist ning oluliselt parendatud ehitisi enne taaskasutuselevõtmist (KMS § 16 lg 2 p 3).

Vabatahtlikult on samuti maksustamine võimalik, kui sellest enne käibe tekkimist maksuhaldurit kirjalikult teavitatakse, kuid see eeldab, et tegemist on äriruumiga, mitte eluruumiga (vt KMS § 16 lg 3 p 2).

Eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum.

Vahetegu on faktipõhine ning põhimõtteliselt on võimalik, et sama ruum täidab eri aegadel eri funktsioone, st hinnang ei sõltu registrikannetest ning selles, kas see on elamumaa või ärimaa.

Kui tehing on käibemaksuga maksustatav, siis maksustatakse kogu tasu, mitte saadav kasu. Seejuures, maksustamise kohustus ei sõltu sellest, kuidas korter omandati ning kas omandamisel oli või ei olnud hinnale käibemaks lisatud.