iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2618

Küsimus

Oleme soetanud aastal 2009 kontorihoone ilma käibemaksuta. Hoone on olnud kasutuses büroona kogu selle aja. Nüüd on vaja teha korralik katuse remont. Kas sellise põhivara parenduse puhul tohib käibemaksu tagasi küsida või mitte? Millega peaksin arvestama tulevikus, kui hoonet müüa? Kuidas deklareerida?

Vastus - 28.11.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui hoonet kasutatakse ettevõtluses ning ettevõtluse tulemusena tekib vähemalt mingiski osas maksustatav väljundkäive, siis on sisendkäibemaksu mahaarvamine võimalik (vastavalt maksustatava käibe tarbeks kasutamise osatähtsusele).

Kui tegemist on sellise parendusega, mida oleks õige raamatupidamises kajastada põhivarana, siis laieneb sellele kinnisasjadele kehtestatud mahaarvatava sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus (10 aasta jooksul arvates põhivara kasutuses oleva põhivarana arvele võtmisest).

Müügi maksustamist see otseselt ei mõjuta (st kasutuses oleva kinnisasja võõrandamine on maksuvaba, v.a vabatahtlik maksustamine, vt KMS § 16 lg 2 p 3 ja lg 3), kuid kaudselt küll. Kui 10-aastane sisendkäibemaksu korrigeerimise periood ei ole möödunud, siis müügi hetkel loetakse see lõppenuks ning sõltuvalt sellest, kas müüki maksustatakse või mitte, on võimalik teha mahaarvatud sisendkäibemaksu osas ülejäänud aastate osas lõplik korrigeerimine.

Kuna teema on väga lai, siis soovitame vaadata järgmiseid küsimusi ja vastuseid või pöörduda otse EML juristide poole konsultatsiooni saamiseks:

1) http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2114

2) http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1900

3) http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1402

4) http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=997

Arvestada tuleb, et vastused on antud vastamise ajal kehtinud õigust silmas pidades ning mõni norm võib olla muutunud.