iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2445

Küsimus

Ettevõte osutab transportteenust Eest-Norra-Eesti. Arve esitatakse teisele Eesti käibemaksukohustuslasest transpordifirmale, kellele meie teeme alltööd. Koostasime arve 20%, nüüd aga tuli peatöövõtjatjalt arve tagasi, et tegemist on ühendusevälise käibega ja arve peaks olema 0%. Kas on meil alust esitada arve 0%?

Vastus - 25.09.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Arve tagasisaatjal on õigus: tegemist on tõepoolest teenusega, mis maksustatakse 0% käibemaksuga. Vt käibemaksuseaduse § 15 lg 4 p 8, 9 ja 10:
Käibemaksumäär on null protsenti järgmiste teenuste maksustatavast väärtusest:
8) välistransiidi tolliprotseduuril oleva kauba veoteenus, sellise kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui see vedu moodustab osa veost, mis algab või lõpeb ühendusevälises riigis;
9) kauba eksportimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused;
10) kauba importimiseks osutatav kaubaveoteenus, kaubaveo korraldamise teenus ning sellise kaubaveoga seotud kõrvalteenused, kui nimetatud teenuste kulu on arvatud imporditava kauba maksustatava väärtuse hulka.

Kehtiva KMS teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/120122011004?leiaKehtiv

Arvel tuleks viidata ühele kolmest punktist, pöördmaksustamise viidet ei ole vaja (pöördmaksustamist ei toimu, sest veoteenuse hind lisatakse kauba väärtusele ja maksustatakse sihtriigis impordina).