iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2441

Küsimus

Majas on 40% äripindade ja 60% elamispindasid, moodustatud on korteriühistu (KÜ). Selleks, et äripindade omanikud saaks käibemaksu kom. teenustelt tagasi küsida, sooviksime registreerida KÜ km-kohustuslaseks. Kas käibemaksu osas tekib mingi erisused (proportsiooni arvestus remondile vms)? Kas remonditööd mida küsitakse ette, tuleks koheselt km-ga maksustada?

Vastus - 20.09.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Korteriühistu käibemaksukohustuslaseks registreerimine tähendab seda, et edaspidi tuleb käibemaksu arvestust pidada kogu maja osas, mitte ainult äripindade osas. See tähendab, et kõikidelt kuludelt, mille kohta on vormistatud nõuetele vastav arve, saab sisendkäibemaksu maha arvata ning kõikidelt korteriomanikele müüdud kaubad ja teenused tuleb maksustada käibemaksuga.

Äripindade omanike jaoks muudab see kulu odavamaks (sest nad saavad KÜ arve alusel sisendkäibemaksu maha arvata), elanike jaoks jääb kulu lõppkokkuvõttes samaks, kuid teatud juhtudel võib ka suureneda (kui ühistul on näiteks tööjõukulu, millega ei kaasne sisendkäibemaksu). Viimasel juhul on vaja tasumäärade tõstmiseks üldkoosoleku otsust, kui sellist otsust ei sünni, siis peab uus (käibemaksuga) tasumäär jääma võrdseks varasema käibemaksuta tasumääraga ning ühistu tulud vähenevad.

Kuna kogu korteriühistu käive on maksustatav, siis sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist ei rakendata. Kui ühistu omandisse kuuluks mõni korter, mida üüritakse maksuvabalt välja, siis tekiks vajadus osalise mahaarvamise rakendamiseks üüritulu osas.

Niinimetatud remondifondi maksed kujutavad endast KMS mõttes ettemakse saamist teenuse eest (§ 11 lg 1 p 2), mis tähendab, et laekuvalt makselt tuleb arvestada käibemaksu. Remondikuludelt saab sisendkäibemaksu maha arvata sel kuul, mil vastav teenus (ja arve selle eest) on kätte saadud või tehtud ettemakse teenuse osutajale. Seega võib korteriühistul tekkida käibemaksu enammakse, kui remonditöid tehakse laenu või toetuse arvel.

Remondikuludeks saadud toetused (nt KredEx) sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ei piira.