iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2429

Küsimus

Eesti äriühing ostis 2013. a alguses krundi väärtuse kasvu eesmärgil, arendab seda ja kavatseb müüa kortieriomandid maha KM–ta, sest ta ei ole käibemaksukohustuslane, ei arvesta sisendkäibemaksu ehitamisel maha ja kinnistu on kajastatud põhivarana /kinnisvarainvesteeringuna. Kinnisvaraarendus ei ole äriühingu põhitegevuseks. Meie arvates ta ei pea ennast registreerima käibemaksukohustuslasena vastavalt KMS § 19 (1) ja võib müüa korteriomandid KM-ta. Tahaks saada EML arvamust.

Vastus - 15.08.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui ettevõtja muu müügikäive kalendriaasta algusest arvates 16 000 euro piiri ei ületa, siis selle nüansi osas tugineb käibemaksuseaduse § 19 lg 1 registreerimiskohustuse tekkimisel tõepoolest raamatupidamise terminile. Nii piisabki registreerimiskohustuse vältimiseks sellest, et ettevõtja müüb nt kinnisasja, mis tema raamatupidamises on arvel põhivarana.

Selles küsimuses ei ole EMLil erimeelsust ka rahandusministeeriumiga. Ministeeriumi kodulehel on avaldatud nende kommentaaridega KMS, kus on lk 99 on selgitatud: “Piirmäära hulka ei arvata samuti põhivara võõrandamist ning kaugmüüki Eesti isikule, mille osas kehtib lõikes 4 sätestatud erireegel.”
Ministeeriumi kommentaarid leiate siit: http://www.fin.ee/280/

Lisaks on Rahandusministeerium kirjutanud vastuseks EML selgitustaotlusele, et maksustamisel aktsepteeritakse raamatupidamise sise-eeskirjades määratud kriteeriume. Vt Väike käibemaksusõnastik. – MaksuMaksja, 2009, nr 1, lk 25-30.

Eelnevast järeldub meie arvates, et maksuhalduril ei ole pädevust hinnata, kas vara on põhivarana õigesti kajastatud või oleks tulnud need krundid arvele võtta varuna (kaup müügiks). Kui maksuhaldurile soovitakse selline õigus anda, siis tuleb käibemaksuseadusesse tuua põhivara definitsioon.