iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 237

Küsimus

Kui põhivara on 100% liselt amortiseeritud ja kantakse maha kui kasutamiskõlbmatu vara, siis kuidas seda raamatupidamises kajastatakse? Kas maj.aasta aruande lisas tuleb ka näidata mahakantud ja hävitatud põhivarad rahaliselt?

Vastus - 17.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Põhivara mahakandmist tuleks aastaaruande lisas näidata. Mahakantud põhivara näidatakse eraldi real, nt. "maha kantud põhivara" (soetusmaksumuses)