iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 228

Küsimus

Äriühing kasutab traktorit, mis kasutab erimärgistatud kütust. Traktor ei ole arvel registris, kasutatakse kinnisel territooriumil ning tema abil teisaldatakse metsamaterjali.
Kas käitume õigesti?

Vastus - 09.05.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=780245) § 1 kohaselt kuulub erimärgistamisele Eestis toodetav, ühenduse tolliseadustiku (Euroopa Ühenduste Nõukogu määrus nr 2913/92/EMÜ) mõistes vabasse ringlusse lubatav ja Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse sisse veetav kerge kütteõli ning see osa diislikütusest, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt käesoleva seaduse § 1.1 lõikes 2 sätestatule.

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse § 1.1 lõike 2 punkti 3 ja 4 kohaselt on erimärgistatud diislikütust lubatud kasutada muuhulgas põllumajanduses kasutatavas masinas, traktoris ja liikurmasinas, samuti põllumajanduses kasutatava traktori ja liikurmasina kasutamisel metsatöödel ning masinas ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel ja mida kasutatakse kaevandus-, metsandus- või ehitustöödel.

Seega võib oletada, et käitute õiguspäraselt, kuid täpse vastuse andmine eeldab täpsemat teavet.

Vt ka MTA juhendmaterjali: „Erimärgistatud vedelkütuste kasutamine“: http://www.emta.ee/?id=4287