iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1980

Küsimus

Toimus ettevõtte jagunemine, mille tulemusena läks osa varast üle teisele ettevõttele. Üleläinud vara hulgas oli palju kinnisvara. Vara saanud ettevõtte soovib müüa kinnistut(hoonestatud-eramu. Kas tehing on käibemaksuga või ilma? Kinnistu saanud ettevõte ei ole tänaseks teinud sellele kinnistule mingeid kulutusi ega investeeringuid.

Vastus - 24.01.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jagunemisega tekib õigusjärglus. See tähendab, et uus äriühing peab kinnisasja maksustamisel käituma samamoodi nagu poleks pidanud käituma tema õiguseellanne. Kui kinnistule ei ole parendusi tehtud, siis ei ole kohustust kinnisasja võõrandamist maksustada (vt KMS § 16 lg 2 p 3). Kui kinnistule ei ole ka viimase 10 aasta jooksul tehtud parendusi, millelt oleks sisendkäibemaksu maha arvatud, siis ei ole ka põhjust kinnisasja võõrandamist vabatahtlikult maksustada (vt KMS § 16 lg 3), sest puudub sisendkäibemaksu korrigeerimise kohustus (vt KMS § 32 lg 5).