Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1942

Küsimus

Tallinn vabastab 2012. aasta 1. jaanuarist maamaksust kodualuse elamumaa kuni 1500 m2 ulatuses.
Kinnistul, kus asub minu korteromand, on kinnistusregistri järgi ärimaa sihtotstarve 40% ulatuses. Kuna maja on ehitatud 2004. aastal, siis arendaja ei näinud vaeva suure krundi osadeks jagamisel sihtotstarbe muutmisega. Tegelik olukord on selline, et korterelamus pole ühtegi äripinda ja krundil ka mitte.

Tallinna Linnavalitsuse juristide hinnangul vabastuse andmisel tuleb lähtuda kinnistusregistri andmetest ning ärimaad ei saa vabastada. Sihtotstarve muutmine on hetkel väga keeruline ja aeganõudev protsess, mis arvestades linnavalitsuse asjaajamisi võib võtta kuid.

Kas kohalike maksude seaduse kohaldamisel ei peaks Tallinna linnavalitus lähtuma tegelikust olukorrast ja mitte sellest mis paberil vormistatud?

Või on olemas teine lahendus antud probleemile?

Vastus - 01.10.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maamaksuseaduses lähtutakse eeldusest, et maa sihtotstarve vastab tegelikule kasutusele ning vajadusel vormistatakse vastavad muudatused.

Nii on see olnud seni kehtinud pensionäride maksuvabastustega ja arvatavasti ei ole siiamaani selliseid probleeme praktikas olnud, mis oleks tinginud teistsuguse lähenemise. Kuna maamamksu maksjaid on Eesti peale kokku üle 500 tuhande, siis usume, et ka see võiks üsna kulukaks minna, kui maamaksu arvutamisel hakata teatud juhtudel registrites olemasolevate andmete asemele lähtuma muudest andmetest. Selleks puhuks oleks kindlasti vaja kirja panna ka kindel menetluskord, kuidas selliseid taotlusi menetleda ja otsuseid teha.

Siiski soovitam Teil ametlikult pöörduda Tallinna Linnavaraameti poole, kes korraldab maamaksuvabastuse andmebaaside haldamist ning selgitada, kas on mingeid võimalusi näiteks muuta maa sihitotstarvete jaotumist korteriomandite vahel.