iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1900

Küsimus

Ettevõte soetas kinnistu kinnisvara investeeringuna maksuvabalt. Mida peaks ettevõte teadma ja arvestama kinnistu rentimisel? Kui kinnistu rentida maksuvabalt, kas see toob kaasa sisendkäibemaksu korrigeerimise? Kui rentida maksuvabalt ja hiljem müüa, kas siis samuti maksuvabalt? Kinnistu haldamiseks ettevõte kulutusi ei planeeri.

Vastus - 15.06.2011

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul on kinnisasja kasutada andmine maksuvaba (KMS § 16 lg 2 p 2). Selle kohta vt:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1657
2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1657

Soovi korral on käibemaksukohustuslasel õigus äriruumi kasutada andmist maksustada, sellest maksuhaldurit eelnevalt kirjalikult teavitades (KMS § 16 lg 3 p 1). Teavitamata jätmisel loetakse käive endiselt maksuvabaks, kuid arvel näidatud käibemaks tuleb riigile tasuda. Kui rentnik/üürnik kasutab kinnisasja oma ettevõtluses ning ta on käibemaksukohustuslane, siis on ta ilmselt huvitatud tasu käibemaksuga maksustamisest, et vältida käibemaksu kumuleerumist. Selle kohta vt:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1258
2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=447

Äriruumi ja eluruumi mõiste kohta vt siit:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1426

Kui käibemaksukohustuslasel tekib maksuvaba väljundkäive, siis toimub üldjuhul ka sisendkäibemaksu mahaarvamine osaliselt (jooksev sisendkäibemaksu mahaarvamine), sõltuvalt maksuvaba käibe suhtest kogu käibesse (KMS § 32 lg 1) ning §-s 33 sätestatud meetodeid kasutades. Selle kohta vt:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1273
2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1061
3. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1007

Kui toimub hiljem kinnisvara müük, siis KMS § 32 lg 2 kohaselt ei võeta maksustatava käibe ja kogu käibe suhte arvutamisel arvesse põhivara võõrandamist, kaasa arvatud juhul, kui maksukohustuslane on KMS § 16 lõike 3 kohaselt kauba maksustatavale väärtusele käibemaksu lisanud. Samuti ei võeta arvesse juhuslikku kinnisasja kaubana võõrandamist. Kuna kinnisasi ise soetati maksuvabalt, siis § 32 lg 4 alusel ei ole midagi korrigeerida. Selle kohta vt:
1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=1197