iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 187

Küsimus

Kas äriühingu juhatuse liige võib selles äris töötada töölepingu alusel tegevdirektorina? Sama mittetulundusühingu (näit.korteriühistu) puhul, kas juhatuse liige võib olla tegevdirektor?

Vastus - 30.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldiselt seadustes sellekohast piirangut ei ole ning juhatuse liige võib töötada ka tegevdirektorina, seda nii äriühingus kui ka mittetulundusühingus.
Siin võib tekkida probleem sellest lähtuvalt, et juhul, kui nn tegevdirektori ja juhatuse liikme tegevuse sisu on kattuv, siis on küsitav, kas sama tegevuse ümberkvalifitseerimise töösuhteks on õige. Nt kui juhatus peab ka ühingu raamatupidamist korraldama ja kui nüüd juhatuse liige võtta raamatupidajana tööle, siis tegelikult pädevus kattub. Kui olemuslikult ei ole tegemist töölepingulise suhtega, siis peaks nt maksude puhul kohaldama tegelikust sisust lähtuvalt maksuseadusi. Seega nt oleks vale töötuskindlustusmakse maksmine ja kinnipidamine jms. seega peab hoolikalt kaaluma. Seadus iseenesest muid piiranguid ei sea peale selle, et töölepingu seadus ei laiene juriidilise isiku organi ja juriidilise isiku vahelistele õigussuhetele (vt EV TLS § 7 p 10). Kui pädevuse sisu on erinev, siis võib töötada küll.