iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 184

Küsimus

Kui Eesti automüügifirma müüb uue sõiduauto EL km-kohuslasest firmale,kas siis on arve 0-määraga ja ostja teeb oma pöörmaksud? Kui tegu aga EL eraisikuga, kas siis tuleb müüjal maks arvestada?

Vastus - 24.03.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui Eesti juriidiline isik müüb uue transpordivahendi (käibemaksuseaduse § 2 lõike 7 punkti 3 mõistes) Euroopa Liidu maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele, siis tegemist on ühendusesisese kauba käibega (KMS § 7 lõige 1 punkt 2) ning KMS § 15 lõige 3 punkti 2 kohaselt on tegemist 0% määraga maksustatava käibega.

Kui tegu on Euroopa Liidus elava füüsilise isikuga, siis rakendub erikord. Erikorra alusel on tavalisel füüsilisel isikul sisuliselt käibemaksukohustuslase kohustused (vt KMS § 3 lg 6 p 3).

KMS § 7 lg 1 p 2 kohaselt on ühendusesisese käibega tegemist ka siis, kui uus transpordivahend võõrandatakse teise liikmesriigi isikule ning toimetatakse teise liikmesriiki. KMS § 15 lg 3 p 2 kohaselt on käibemaksumäär 0%, kui kaup võõrandatakse ja toimetatakse teise liikmesriiki (st ühendusesisene käive KMS § 7 tähenduses). Kui muu ühendusesisese käibe puhul peab võõrandajal teada olema ja arvele kantud ostja käibemaksukohustuslasena registreerimise number, siis juhul, kui müüakse uus transpordivahend (ja ka aktsiisikaup) teise liikmesriigi ostjale, kes ei ole ei maksukohustuslane ega ka piiratud maksukohustuslane, ei pea vastavat koodi arvele kandma, tal ei ole lihtsalt seda (vt KMS § 15 lg 3 p 2).

Arvele peate aga lisaks üldistele nõuetele (vt KMS § 37) kandma andmed, mis tõendavad, et võõrandatav kaup on uus transpordivahend, ja viide käibemaksuseaduse § 15 lõike 3 punktile 2 või kuuenda direktiivi artikli 28c lõike A alalõikele b. Käibemaksuseaduse § 28 lõike 5 kohaselt peate Teie teise liikmesriigi isikule uue transpordivahendi võõrandamisel, mis toimetatakse teise liikmesriiki, lisama kauba ühendusesisese käibe aruandele selle transpordivahendi müümisel väljastatud arve koopia.

Ostja poole pealt vaadatuna on tegemist ühendusesisese soetamisega, ostja maksab oma riigis ise käibemaksu ära.

Kui näiteks uue transpordivahendi on Eestis ostnud eraisik, kes müüb selle edasi teise liikmesriigi isikule ning see viiakse teise liikmesriiki, siis saab müüja meie maksuhaldurilt käibemaksu tagasi, vt rahandusministri 07.04.2004 määrus nr 75.