iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 18

Küsimus

Tegutseme rõivaste müügiga ja klientidel müües paneme asjad kilekotti. Kui kaup meile tuleb, on need suurtes pappkastides, mille viime prügilasse, sealt saame ka kviitungi selle kohta.

Kas meil tekib ka kohustus oma kilekottide ja pappkastide osas arvestuse pidamisele ja maksu maksmisele?

Vastus - 17.11.2005

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Aktsiisiga on maksustatavad müügipakendid. Pakendite liigid on toodud pakendiseaduse § 3 lõikes 1. Pappkastid ei ole müügipakendid ja nende osas aktsiisi kohustust ei teki. Kuid pakendiseaduse alusel on kohustus pakendid kokku koguda ja taaskasutada, juhul kui seda kohustust ei ole üle antud taaskasutusorganisatsioonile (TKO), maksuhalduril on õigus trahvida pakendiseadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise eest.
Kilekotid aga on müügipakend ning müüjal tekib nende taaskasutamise kohustus ning aktsiisi tasumise kohustus, kui neid ei taaskasutata 15% ulatuses.
Pakendiaktsiisi seaduse § 11 alusel tuleb arvestust pidada kvartalite lõikes, kui kohustused on üle antud TKO-le, siis on arvestuse perioodiks kalendriaasta.