iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1734

Küsimus

Eesti OÜ soetab kasutatud sõiduautosid Saksamaalt. Maksab Eesti OÜ. Autod viiakse otse Soome. Raha laekub Eesti OÜ-le. Kuidas toimub maksustamine?

Vastus - 06.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui Saksamaal asuv müüja rakendab kasutatud sõiduautode müügil erikorda (see nähtub arvel olevast viitest), siis on sellise auto edasimüüki õigus maksustada samuti erikorra alusel, kusjuures sõltuvalt tegevuskohast ja lepingute tingimustest võib käibe maksustamine erikorra alusel toimuda kas Saksamaal, Eestis või Soomes. Soovi korral võib müüki maksustada ka üldkorras näiteks ühendusesisese käibena Eestist Soome (sellel on mõtet siis, kui auto ostja on Soome käibemaksukohustuslane), kuid sel juhul tuleb autod lähetada Eestist Soome. Vastasel juhul tuleks registreerida ennast käibemaksukohustuslaseks Saksamaal ja deklareerida sealt ühendusesisest käivet Soome.

Kui Saksamaal asuv müüja rakendab üldkorda (sel juhul on arvel viide kas ühendusesisesele käibele või kolmnurktehingule), siis tekib Eesti OÜ-l kohustus registreerida ennast Soomes käibemaksukohustuslasena, deklareerida ühendusesisest soetamist Saksamaalt Soome ja müügikäivet Soomes. Sõltuvalt lepingu tingimustest võib ka tegemist olla kolmnurktehinguga, mida tuleb deklareerida Eestis vormil VD eraldi veerus ja mille puhul Soomes asuv ostja arvestab pöördmaksustamise korras käibemaksu. Võimalik on ka variant, et Eesti OÜ muutub käibemaksukohustuslaseks Saksamaal ja tal tekib Soomes kaugmüük.

Oluline ka tähele panna, et kasutatud kaupade erikorda rakendaval müüjal on iga üksiku tehingu korral lubatud kasutada üldkorda. Seega tuleks iga ostu puhul tähelepanelikult jälgida arvel olevaid viiteid või leppida müüjaga kokku sobiva variandi rakendamisest.

Eeltoodud variandid kehtivad eeldusel, et Eesti OÜ ostab ja müüb autosid oma nimel kas müügilepingu või komisjonilepingu alusel. Kui Eesti OÜ tegutseb kas agendi või maaklerina, siis on tegemist kas Soome või Saksamaale osutatud vahendusteenusega (0% maksumäära rakendamine sõltub sellest, kas ostja on oma koduriigis käibemaksukohustuslasena registreeritud) ning kaubatarne maksustatakse kas Saksamaal erikorra alusel või Soomes ühendusesisese soetamisena. Ka vahendamise korral võib maksmine toimuda vahendaja kaudu, seetõttu ainult raha liikumise kaudu ei saa otsustada, kas tegemist on vahendamise või edasimüügiga.