iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1732

Küsimus

Meie firma impordib kaupa nii Euroopa Liidu riikidest kui ka Venemaalt, Valgevenest jm. Kauba arvetel on näidatud eraldi ka pakendite kogused ja liigid, millesse on kaup pakendatud. Edasi me pakendeid ei müü. Kõik, mis põleb põletatakse oma ahjus ära ja ülejäänud viiakse prügimäele. Kas ka meil on kohustus pidada pakendite üle arvestust ja maksta aktsiisi?

Vastus - 06.07.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Pakendiaktsiisi seaduse § 1 kohaselt maksustatakse pakendiaktsiisiga Eestis turule lastud kauba pakend, teisest Euroopa Liidu liikmesriigist soetatud ja imporditud pakend. PakaS § 6 lg 2 kohaselt maksustatakse Eestis turule lastud kauba pakend, teisest liikmesriigist soetatud ja imporditud kauba pakend aktsiisiga pakendi müümise, vahetamise, tasuta võõrandamise või omatarbeks kasutusse võtmise korral.

Seega jah, pakendiaktsiisiga seotud kohustused laienevad ka ostetud kaupade pakenditele, mida edasi ei müüda.

PakaS § 6 lg 5 sätestab, et kui maksustamisperioodil on taaskasutatava pakendi kogus väiksem käesoleva seaduse § 8 lõikes 1 sätestatud määrast, tuleb aktsiis tasuda selle määra ja sellest määrast väiksema tegelikult taaskasutatud pakendi koguse vahe eest. Taaskasutamine toimub pakendijäätmete ringlussevõtuna või energiakasutusena.

Seadus võimaldab taaskasutusorganisatsioonile anda pakendi taaskasutamise kohustuse üle. Kui täidetakse kohustused taaskasutusorganisatsiooni ees, siis aktsiisi maksmise kohustust ei teki (PakaS § 11.1).

Vt pakendi taaskasutusorganisatsioone siit: http://www.envir.ee/834