iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1426

Küsimus

Ettevõte on soetanud maja, mis on registreeritud ärihoonena. Maja renoveeriti ja renoveerimiskuludelt on sisendkäibemaks tagasi arvatud. Maja kasutatakse kontorina, kuid on plaanis ka välja rentida eraisikutele majutuseks (majas on olemas sisustatud magamistoad ) või siis firmadele koolituspinnana ja ürituste korraldamiseks. Kas maja eraisikutele väljarentimisel on võimalik lisada teenusele käibemaks, kui sellest Maksuametit teavitada? Kas käibemaksuga maksustamise seisukohalt omab tähtsust see, et maja on registreeritud ärihoonena või see, et mis eesmärgil ruume kasutatakse?

Vastus - 05.10.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tähtis on üldjuhul ikka tegelik kasutus mitte registrikanded. Eluruumi ja äriruumi vahetegu on faktipõhine ja sama ruum või eri aegadel olla nii äri- kui ka eluruum.

Võlaõigusseaduse § 272 lg 1 kohaselt on eluruum elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum.

Eluruumi üüri käibemaksuga maksustada ei tohi (vt KMS § 16 lg 2 p 2, ka mitte optsiooni korras, vt § 16 lg 3 p 1, vt ka erinormi § 46 lg 4).

Kui küsimus puudutas majutusteenust, siis see on KMS § 15 lg 2 p 4 sätestatud alusel 9% maksustatav teenus.