iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1402

Küsimus

Firma soovib müüa kinnistu (maa + hoone), hoonele on teostatud soetamisaastast (2003) alates renoveerimistöid 2003, 2004, 2005-2007. Sisendkäibemaks on maha arvatud. Parendused ehk renoveerimistööd on lõpetatud 2007. Majandustegevust antud kinnistul alustas firma 2007. aasta IV kvartalis. Kas kogu kinnistu müük läheb maksustamisele käibemaksuga?

Vastus - 03.09.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teave renoveerimistööde ja majandustegevuse alustamise kohta ei aita vastata küsimusele, kas müüki peab maksustama käibemaksuga. Igal juhul on ettevõtjal õigus müüa kinnistu käibemaksuga kasutades KMS § 16 lõike 3 tingimustel optsiooniõigust. Käibemaksuga müügi korral ei ole vaja korrigeerida parendustelt mahaarvatud sisendkäibemaksu. Käibemaksu korrigeerimise reeglid annab KMS § 32 lg 4-6, § 46 lg 5. Juhin tähelepanu, et korrigeerimiskohustus on ainult nende põhivara tarbeks soetatud kaupade-teenuste puhul, mis suurendavad põhivara raamatupidamislikku väärtust (KMS § 32 lg 4).

Kas ettevõtjal on kohustus antud kinnisasi müümisel käibemaksuga maksustada, sõltub hoopis sellest, kas tegu on uusehitise või uusehitisega võrdsustatud ehitisega (oluliselt parendatud ehitisega). Oluliselt parendatuks muutub ehitis siis, kui parendustega seotud kulutused ületavad vähemalt 10 protsenti ehitise soetusmaksumust enne parendamist. Kui soetusmaksumus oli nt 100 000 EEK ja parenduskulud ületavad 110 000 EEK, on kohustus müügihinnale käibemaks lisada (KMS § 16 lg 2 p 3).