iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1309

Küsimus

On kaaslaenajad A ja B, eluase ainult B nimel, laenumakseid maksis aga A. Nüüd läksid A ja B lahku. B võttis uue laenu, millega refinantseeris vana laenu ning täiendavalt maksis ka A-le tema poolt varasemal perioodil tasutud laenumaksed. Kas B saab uue laenu intresidelt tulumaksu 100%-liselt maha arvata või tuleb proportsioon - vara jagamist ei toimunud, lihtsalt hüvitati A-le tema poolt eluasemele tehtud kulud. A ja B sõlmisid omavahel kirjalikku kokkuleppe selles osas mitte notariaalse.

Vastus - 26.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Laenuintresside mahaarvamine ei sõltu sellest, kas teigemist on 1 või 2 laenuga. Mahaarvamise õiguse annab tulumaksuseaduse § 25 lg 1, mille kohaselt residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, samuti mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalile. Samadel tingimustel võib tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

Seega kui see isik B võttis laenu ja ostis endale eluaseme, siis on tal õigus ka eluasemelaenu intressid maha arvata selles osas, kui palju ta sellest laenust kasutas eluaseme soetuseks. Lisaks paneb seadus kulude mahaarvamisel piiriks ette, et mahaarvamiste osa ei saa olla suurem kui 50% isiku tuludest või kuni 50 000 kr.