iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1307

Küsimus

Osaühingul (käibemaksukohuslane) oli hoonestusõigus maale alates 2006.a. septembrist. Hoonestust ei toimunud. Selle aasta märtsis müüdi hoonestusõigus edasi teisele OÜ-le. Kas hoonestusõiguse müük on maksuvaba käive?

Vastus - 26.03.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Hoonestusõiguse osas ütleb käibemaksuseaduse § 2 lg 3 kohaselt kinnisasjana käsitatakse kinnisasja tsiviilseadustiku üldosa seaduse tähenduses, hoonestusõigust ja tehnovõrku või -rajatist asjaõigusseaduse tähenduses, ehitist kui vallasasja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses ja korteriomandit ning korterihoonestusõigust korteriomandiseaduse tähenduses. Seega tuleb lähtuda kinnisasja sätetest.

Kinnisasjade maksustamist puudutab KMS § 16 lg 2 p 3, mille kohaselt käibemaksuga ei maksustata kinnisasja või selle osa. Seega on ka hoonestusõiguse võõrandamine maksuvaba käive.