iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 126

Küsimus

Ütelge palun kes maksab töötaja eest 2 kuu jooksul ravikindlustust pärast temaga töölepingu lõppemist?
RAVIKINDLUSTUSE SEADUS
Paragrahv 6
3) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel töö- või teenistussuhte lõppemisest.

Vastus - 17.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Keegi ei maksa. Lihtsalt selle raha eest, mis varem on makstud, kehtib ravikindlustus edasi.