iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1092

Küsimus

Peale ema surma pärisime õega korteri. Mina olen sisse kirjutatud, õde ei ole. Kuidas võetakse korteri müügilt nüüd käibemaksu? Kas mina ka sissekirjutatu pean oma osalt maksma?

Vastus - 06.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksu ei maksa kumbki.

Kui korter võõrandatakse, siis maksustatakse saadud kasu, st soetamismaksumuse ja müügihinna vahe, tulumaksuga. Soetamismaksumus ei ole pärimise teel ülekantav, seega saab teie jaoks olla soetamismaksumus vaid need kulud, mis te kandsite selle korteri omandamiseks (nt riigilõivud, notaritasud). Maha lahutatakse ka teie kantavad müügiga otseselt seotud kulud (nt maakleritasu, notaritasu, riigilõiv).

Kui korteri võõrandab isik, kes kasutas seda alalise või peamise elukohana, siis kasu tulumaksuga ei maksustata (vt tulumaksuseaduse § 15 lg 5). Seejuures ei ole oluline sissekirjutuse olemasolu.
————————————————————————————-
NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.