iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 103

Küsimus

Kas päranduseks saadud maatüki eraisikuna kruntideks jagamisel ja müümisel detailplaneeringu kohustusega alal tekib käibemaksukohustus?

Vastus - 07.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Käibemaksukohustus tekib eeldusel, et kruntide müük kujutab endast ettevõtlust. Vara soetamise viis ei ole määrav, oluline on see, kuidas on korraldatud müük ja sellele eelnev tegevus. Kui maaomanik ehitab näiteks ühele krundile oma maja ja müüb üleliigse maa maha, siis ei ole kindlasti tegemist ettevõtlusega. Kui aga kogu maa arendatakse müügi eesmärgil (st maaomanik teeb kulutusi kruntide mõõtmiseks, detailplaneeringu koostamiseks jne), siis on tegemist ettevõtlusega nii tulumaksu kui käibemaksuseaduse mõttes koos kõikide sellest tulenevate maksukohustustega. Kui maatükk müüakse lihtsalt mitmes osas maha ilma et omanik teeks erilisi kulutusi, siis maksustatakse müügitulu lihtsalt tulumaksuga kui kasu vara võõrandamisest.
———————————————————————————
NB! Tulumaksu konteksti arvestades – 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.