iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1017

Küsimus

Kui füüsiline isik on ostnud laenuga endale elukohaks korteriomandi, mis kinnistusraamatus on registreeritud mitteeluruumina, kas see seab mingeid takistusi laenuintresside mahaarvamiseks tuludeklaratsioonis?

Vastus - 29.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuseaduse § 25 lg 1 kohaselt on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale [i]eluasemeks elamu või korteri[/i] soetamiseks võetud laenu või liisingu intress /-/.

Seaduse vastuvõtmise ajal defineeris elamu mõiste elamuseaduse § 2 lg 2: alaliseks elamiseks ette nähtud hoone. Hetkel kehtiv õigus seda ei defineeri, kuigi kasutab ohtrasti erinevates õigusaktides. Ka korteri definitsiooni kehtiv õigus otseselt ei anna (varem oli elamuseaduse § 2 lg 3 kohaselt korter ehituslikult tegelikkuses piiritletud alaliseks omaette elamiseks kasutatav elamu osa).

Korteri mõiste võiks sisustada korteriomandiseaduses sätestatud korteriomandi mõistega, arvestades ka seda, et korteriomandi esemeks võib olla nii eluruum kui ka mitteeluruum (§ 2 lg 1).

Tulumaksuseadus ei anna iseseisvat tähendust registrikannetele, oluline on soetamise eesmärk ja kasutus. Kui mitteeluruumi kasutatakse tegelikkuses siiski elamiseks (eluasemena), siis on mahaarvamisõigus tagatud, kuid ei saa välistada, et maksuhalduril tekib huvi laenu sihipärase kasutamise osas ning elamist tuleb ka mingite tõenditega maksuhaldurile tõendada.

Ka võlaõigusseadus (§ 272 lg 1) defineerib eluruumi ja äriruumi faktipõhise kasutamise alusel: eluruum on elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. Äriruum on majandus- või kutsetegevuses kasutatav ruum.