Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 100

Küsimus

1. Mida tähendab KMS §16 lg2 p3 krunt planeerimisseaduse tähenduses? Kas see tähendab detailplaneeringu olemasolu/kohustust? Sellisel juhul kui on tegemist maa müügiga, millel puudub ehitis ning antud maa detailplaneering on kinnitamisel, siis on antud müük käibemaksuga maksustatav? Kas sellisest käibest peab ka maksuametit eelnevalt teavitama?

2. Kas vastavalt KMS §46 lg3 on maa võõrandamine, mis on soetatud 2003.aastal ning seal ei asu ehitist, maksuvaba?

3. Kui renditakse kinnisasja välja ja rendisummale lisatakse käibemaks, millest on maksuametit ka eelnevalt teavitatud, siis kas igaaastaselt peaks sellest üle teavitama?

Vastus - 06.02.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 3 tähendab krunt ehitamiseks kavandatud maaüksust detailplaneeringu koostamise kohustusega alal.
Rahandusministeerium on oma juhendis avaldanud järgmise seisukoha: "Näiteks, kui detailplaneering on alustatud, kuid ei ole lõpetatud, siis ei ole tegemist krundiga ning maa müük on maksuvaba, välja arvatud juhul, kui müüja on kohustatud planeeringu ka lõpetama".

Kui maa müük on maksustatav (st tegemist on krundiga), siis ei ole vaja maksuhaldurit teavitada. Teavitamine on vajalik ainult siis, kui te soovite maksustada tehingud, mis seaduse kohaselt on maksuvaba.

2. Niikaua, kui maatükil ei ole valminud ehitist, on tegemist krundiga ning tulenevalt KMS § 46 lg 3 on maa mükk maksuvaba.

3. Üle teavitamine on vajalik siis, kui te olete algses teates märkinud kindla perioodi, millal te rendikäivet maksustate. Soovitame teavitada tähtajatult, siis pole ka ohtu, et te unustate uut teavitust teha.

———— Maksumaksja küsis täpsustust 21.07.2006 13:41

Palun täpsustada Teie poolset tsiteeringut: " Niikaua, kui maatükil ei ole valminud ehitist, on tegemist krundiga ning tulenevalt KMS § 46 lg 3 on maa mükk maksuvaba."

Kui müüakse krunt poolelioleva ehitisega (ostja lõpetab ise ehituse), kas siis on ka tegemist krundi või uusehitise müügiga? Mis tõendab, kas müüakse pooleliolev või valmisehitis?

——————————–

Maksu- ja Tolliamet on selle küsimuse osas asunud järgmisele seisukohale: Ehitis on vastavalt ehitise mõistele üksnes terviklik asi, seega ei saa pooleliolev ehitis olla ehitis ehitusseaduse tähenduses.
KMS § 16 lõike 2 punkti 2 alusel maksustatakse käibemaksuga krunti, millel ei asu ehitist. Et pooleliolev ehitis ei ole veel ehitis, on ka poolelioleva ehitisega krunt veel hoonestamata krunt. Seega on poolelioleva ehitise puhul maksuobjektiks krundi müük.