Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Volitatud ettevõtjatele avatakse piiriületuseks eelisjärjekord

Volitatud ettevõtjatele avatakse piiriületuseks eelisjärjekord

Rubriik: MTA

Märtsi lõpus korraldas maksu- ja tolliamet ümarlaua volitatud ettevõtjatega ehk AEO-dega (Authorised Economic Operator), kus tutvustati kava luua veel käesoleval aastal volitatud ettevõtjatele eelisjärjekord piiriületamiseks.

Maksu- ja tolliameti tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu sõnul on lähikuudel plaanis luua AEO-dele võimalus broneerida kõigis piiripunktides piiriületus eraldi järjekorras. „See annab usaldusväärsetele ettevõtjatele olulise eelise logistika korraldamisel ja pilootprojekti raames saavad esimesed ettevõtjad eraldi järjekorda juba kasutada,“ märkis Koidu.Ilma AEO staatuseta vedajatel tuleb broneerida piirületuse aeg vähemalt nädal aega ette. See toob kaasa tarneaegade pikenemise, kaupade hoidmise ja transpordiga kaasnevad lisakulud. AEO-dele mõeldud eelisjärjekord annab eksportijatele võimaluse neid takistusi vältida, broneerides operatiivselt optimaalse piirületuse aja.„Ameti üheks oluliseks eesmärgiks on luua tollivormistusel eelised ja soodustused õiguskuulekatele ettevõtetele. AEO staatus võimaldab nende ettevõtjate tagatiste summade vähendamist ja samuti nende suhtes läbi viidavate kontrollide vähendamist, tagades neile teistest kiirema tollivormistuse ja seeläbi ka reaalse rahalise säästu,“ selgitas Koidu.„Kuna Euroopa Liidu seadusandlus võimaldab kohaldada ka siseriiklike soodustusi, siis kindlasti ei jää AEO-de soodustuste pakett muutumatuks ning me teeme jätkame arendustegevusi võimaldamaks usaldusväärsetele ettevõtjatele kiiremat tollivormistust,“ lisas Koidu.Volitatud ettevõtja staatust tunnistatakse kõigis Euroopa Ühenduse riikides ning taotlusi AEO staatuse saamiseks menetletakse tolli poolt liikmesriikides ühistel alustel. Sellise ühise lähenemise mõte on tunnustada ja teha koostööd ettevõtjatega, kes on oma prioriteediks seadnud kõrge usaldusväärsuse tagamise tolliformaalsuste teostamisel. Eestis on praegu 20 AEO-d.Lisainfot AEO staatuse kohta saab MTA kodulehelt vastavast rubriigist http://www.emta.ee/index.php?id=21585MTA pressiteade: http://www.emta.ee/index.php?id=35279&tpl=1026