Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023 koolituse salvestus Telli koolitus

Võimalik muudatus Maksu- ja Tolliameti letiteenuse töös

Võimalik muudatus Maksu- ja Tolliameti letiteenuse töös

Rubriik: EML

MTA pöördumine koostööpartnerite poole tagasiside saamiseks:

Lugupeetud koostööpartner,Soovime teie tagasisidet ja arvamust plaanitavale muudatusele Maksu- ja Tolliameti letiteenuse töös.Mõõdame regulaarselt oma teenustega rahulolu ja küsime klientidelt tagasisidet, et ametnike teenindusalased teadmisi ja oskusi täiendada. Et pakutav teenus oleks võimalikult hea ja tase ühtlane, soovime maikuust alustada teenindajate täiendkoolituse programmiga, kus iga kuu viimasel reedel oleksid teenindusbürood klientidele suletud. See annab võimaluse kõigil ühe piirkonna teenindajatel korraga koolitusest osa võtta. Letiteenindus eeldab pidevat suhtlust kliendiga ja nii ei ole võimalik muul moel teenindajaid koos koolitada, samas oleks see ühtlase teeninduskvaliteedi tagamiseks kõige mõistlikum lahendus. Samuti on piirkonna bürood erineva suurusega, kus ei ole võimalik samal ajal letiteenindust asendada.Selle aasta I kvartali letiteeninduse rahuloluküsitluse tulemused näitavad, et kliendid on üldjuhul meie teenindusega rahul. Siiski näitab tagasiside hästi kätte kitsaskohad, mis vajavad 14 protsendi vastanute hinnangul parandamist. Näiteks ootavad kliendid kompetentsemat teenindust ja nõustamist maksuseaduste praktilisel rakendamisel. Samuti on märgitud, et teenindajatelt on saadud samale küsimusele erinevaid vastuseid, mis näitab pideva täiendkoolituse vajalikkust. See on ka põhjus, miks me tahame nüüd pöörata veelgi suuremat rõhku letitöötajate arendamisele, et meie külastamine oleks kliendile meeldiv ja ta tunneks, et oleme siin tema aitamiseks.Meie peamine siht on arendada teenindusalast võimekust (suhtluskoolitus, pingetaluvus, teenindamise uued võtted jne) ning uuendada pidevalt teadmisi kordadest ja seadustest. Ühiste arengupäevadega loome võimaluse teenuste paremaks korraldamiseks, et kliendi jaoks oleks maksu- ja tolliameti külastamine mugavam ja saadav teenus ootustele vastav. Esimese nn letivaba päeva plaanime teha 29. mail. Kuu viimase reede valisime täiendkoolituse päevaks seetõttu, et statistika näitab siis madalamat külastuste arvu ja reeglina ei ole ka olulisi maksutähtaegu. Samal ajal jäävad kättesaadavaks meie infotelefonid ning e-maksuameti/e-tolli iseteeninduskeskkond. Ettevõtjate jaoks on suurim risk see, et kiires olukorras ei saada maksu- ja tolliametilt abi. Riski maandamiseks oleme valmis kiireloomulisi olukordi jooksvalt lahendama ja vajalik teenus saab inimesele tagatud tema kodukoha büroos. Esimese päeva järel analüüsime, kuidas kontseptsioon töötab ja kuidas see kliente mõjutab. Kui selgub, et selline lahendus ei ole kliendi huvides, siis loomulikult me projektiga ei jätka. Kuna muudatus büroode lahtiolekuaegades puudutab ka teie liikmeid, siis soovime enne sellega alustamist ja lõpliku otsustamist ka teie tagasisidet ja arvamust, mida ootame 8. maiks minu e-maili aadressile Rivo.Reitmann@emta.ee.