Aastaaruanne 2022 koolituse salvestus - aastaaruannete koostamine Telli koolitus

Veeburarikuu MaksuMaksjas tänavuaastastest maksudest

Veeburarikuu MaksuMaksjas tänavuaastastest maksudest

Rubriik: EML

Värske ajakiri toob traditsiooniliselt ära kõik olulisemad maksualased näitajad ning 2016. aastast muutunud maksumäärad. Lähemat käsitlemist leiavad mõned sel aastal aktuaalsed maksuteemad. Näiteks on tabelite kujul lugejani toodud aktsiisitõusude graafikud ning näidatud, kui palju konkreetselt üks või teine kaup kallimaks läheb. Ja kuidas see tarbijate käitumisele võiks mõjuda…

Sellest aastast hakkas kehtima üüritulu puudutav tulumaksuseaduse täiendus, mille kohta loodetakse, et see toob kõik „mustalt“ korterite väljaüürijad põranda alt välja. Maksumaksjate liit tegi MTA-le päringu, et välja selgitada, millistele juhtudele uus säte kohaldub ja millistele mitte. EML juhatuse liige Lasse Lehis sooritab lühikese mõtteeksperimendi meedias palju kära valmistanud teemal, kas MTA plaan deklaratsioonivabast tulevikust on teostatav ja kuidas see võiks välja näha. EML juhatuse liige Martin Huberg avastas, et maksuamet ignoreerib kohtuotsust ja liidab sama omavalitsuse piiresse jäävaid alla 5 euro suuruseid maksukohustusi jätkuvalt edasi. EML-il ei jää muud üle, kui järjekordses maksuvaidluses kohtu kaudu maksuametile meenutada, et seadused on täitmiseks. Samuti juhib Martin Huberg tähelepanu probleemile seoses osalise tööajaga töötavate inimeste sotsiaalmaksukohustusega, mis on miinimumtöötasu suurune sõltumata sellest, kui palju töötaja tegelikult teenib. See sunnib tööandjaid jätma nn poole kohaga töötajad ilma tööta ning tõstma hoopis täiskohaga töötavate inimeste töökoormust ja palka. EML jurist Hiie Marrandi lahkab maksuameti dokumentide kättetoimetamise praktikat. Nimelt on see nii puudulik, et seab ohtu ettevõtja õiguste kaitse. Selle asemel, et muid sidevahendeid kasutades enne vaidlustamistähtaja möödumist kontrollida, kas teave haldusakti olemasolust on adressaadini tegelikult jõudnud, ootab maksuhaldur vaidlustamistähtaja möödumist ning asub seejärel võlga täitemenetluse kaudu sisse nõudma. Lisaks probleemile, et isikud ei saa pöörduda kohtusse, kuivõrd ei ole teadlikud oma õigusi riivava haldusakti olemasolust, on probleemid ka maksuvõla avalikustamise ja kättetoimetatuks loetud haldusakti sundtäitmisega. Maksukonsultant Ain Veide tutvustab Euroopa Kohtu lahendit käibemaksuteemalises vaidluses. Küsimuse all oli, kas maksukohustuslasel on õigus maha arvata ostutehingutega seotud sisendkäibemaks, kui osa ostetud kaupu ja teenuseid tehakse avalikkusele tasuta kättesaadavaks. Kohus selgitas, et ainuüksi asjaolu, et teenust osutatakse klientidele tasuta, ei tähenda automaatselt seda, et tegemist oleks maksukohustuslase mittemajandusliku (ettevõtlusvälise) tegevusega, mis välistab teenuse osutamiseks tehtud investeeringutelt sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse. Samuti tuletas kohus meelde, et ettevõtluse arendamiseks saadud rahaline toetus ei ole oma olemuselt võrreldav maksuvaba käibega ega piira sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust. Toimetuse valikul avaldatud värskete artiklitega saab tutvuda EML kodulehel. Ülejäänud artiklid avaldatakse sealsamas aasta pärast ajakirja ilmumisest paberkandjal.