Veebruari MaksuMaksjas kõik tulude deklareerimisest

Veebruari MaksuMaksjas kõik tulude deklareerimisest

Rubriik: EML

Nagu igal aastal tavaks saanud, kirjutab ka seekordne veebruarikuu MaksuMaksja taas tuludeklaratsioonidest.

EML juhatuse liige Lasse Lehis ja EML jurist Gaily Kuusik annavad ülevaate sellest, mida tuleks silmas pidada, kui tuludeklaratsiooni täidetakse. Erinevad nõuanded puudutavad nii koolituskulusid, eluasemelaenusid, eluaseme müüki, välismaalt saadud tulu, ühise deklaratsiooni esitamist ja palju muud. Eraldi artikkel on pühendatud ettevõtluse tulude ja kulude arvestamisele. EML jurist Gaily Kuusik tutvustab õpetlikku kohtulugu, milles vaadeldi ettevõtlusega seotud kulusid ning erisoodustusi. Maksuhaldurile jäid silma olematud teenused, vasturääkivad põhjendused kulutuste seotuse kohta ettevõtlusega ning küsitava väärtusega lähetused. Nagu sellistel puhkudel ikka, saab maksumaksjale tihti saatuslikuks see, et ta ei suuda maksuhaldurile ega kohtunikele esitada usaldusväärseid tõendeid. Kui 2013. aastast hakkab kehtima üle-Eestiline kodualuse maa maamaksuvabastus automaatselt kõigile koduomanikele, siis mitu omavalitsusüksust on kehtestanud maksuvabastuse juba sellest aastast. Lisaks 2011. aastal maksuvabastust rakendanud kolmele vallale (Harku, Rae, Jõgeva) lisandusid 2012. aastal Tallinn ja Tartu. EML jurist Hiie Marrandi annab ülevaate sellest, kus ja kuidas see kehtib. Riigikohtu õigusteabe osakonna haldusõiguse analüütik Liina Kanger teeb kokkuvõte Riigikohtu õigusteabe osakonnas koostatud ja veebruaris 2012 avaldatud kohtupraktika analüüsist. Artikli jaoks on valitud see osa analüüsist, mis puudutab sisendkäibemaksu mahaarvamisega seotud vaidlusi. Riigikohtu analüütikud on kohtulahendeid analüüsinud juba kuus aastat eesmärgiga üldistada kohtupraktikat ja teavitada õigusmõistmise tendentsidest. Lisateave: MaksuMaksja peatoimetaja Margit Berko telefon 626 4196, 53035 007