iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Vastus Vahur Kooritsa Delfis toodud arvamusele

Vastus Vahur Kooritsa Delfis toodud arvamusele

Rubriik: EML

Vajab parandamist Vahur Kooritsa arvamus (vt siit), kus märgitakse, et esindusorganisatsioonid s.h Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Maksumaksjate Liit, Eesti Raamatupidajate Kogu, Audiitorkogu ja Autode Müügi-ja Teenindusettevõtete Liit on teinud ettepaneku üldise „automaksu“ kehtestamiseks kõikidele ettevõtjatele.

Esindusorganisatsioonide ühises pöördumises koos ning eraldi ei ole me teinud Rahandusministeeriumile ettepanekut Eestis üldise „automaksu“ kehtestamist. Esindusorganisatsioonid on eelnõu menetlemise käigus esitanud hulgaliselt küsimusi ning seaduse looja poolt on tulnud vastused, mis annavad alust arvata, et erandi rakendamine (100% mahaarvamist lubav säte) on sisuliselt võimatu, mis omakorda annab märku asjaolust, et tegemist on salajase „automaksuga“. Organisatsioonid on oma pöördumistes märkinud, et teeme ettepaneku sisendkäibemaksu mahaarvamist piira­vad sätted eel­nõust välja jätta. 1. Kui eelnõu eesmärk on tagada ametiautode töövälise kasutuse õiglasem maksustamine, siis oleks otstarbekam muuta omatarbe maksustamise regulatsiooni (KMS § 12 lg 7) selliselt, et ettevõtlusega seotud ja mitteseotud sõitude ulatus määratakse endiselt sõidu­päeviku alusel, aga omatarbe maksustatav väärtus arvutatakse konkreetse sõiduki soetus­maksumuse alusel.

Jooksvatelt kuludelt võib sisendkäibemaksu maha arvata vastavalt sõidu­päeviku alusel konk­reetse kuu kohta arvutatud ettevõtlusega seotud ja mitteseotud sõitude mahule. Lisaks teeme ettepaneku lisada seadusesse selgitus, et sõidukiga tööle ning töölt koju sõidud kuuluksid töö­sõitude hulka. 2. Kui eelnõu eesmärk on suurendada riigieelarve tulusid, oleks otstarbekam teha seda üldise automaksu vormis, mis baseeruks kas sõiduki hinnal või CO2 heitel.

Kui valitsus soovib auto­maksu kehtestada ainult ettevõtjatele, siis tuleks vastukaaluks loobuda sõiduauto isikliku ka­sutuse erisoodustusega seotud maksudest. Eeltoodust tulenevalt palume Vahur Kooritsal arvamusest välja võtta väärinformatsioon ning viide eelpool nimetatud esindusorganisatsioonidele.Palume ajakirjanikel ettevõtlusorganisatsioonide seisukohtade edastamisele viidata originaaltekstidele, mis on kättesaadavad EML kodulehel aadressil: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news2/article.php?storyid=76Viimase ühispöördumise tekst on kätte saadav EVEA kodulehelt: http://evea.ee/index.php/17-seisukohad/551-arvamus-kaibemaksuseaduse-muutmise-seaduse-eelnoude-kohta-eis-13-1620 Eesti Väike ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon Eesti Maksumaksjate Liit

Tooted ja teenused

Lisaks liikmete teenindamisele (vt link Teenused liikmetele) osutab EML ka muid tasulisi teenuseid nii liikmetele kui mitteliikmetele. EML liige saab kõigi teenuste puhul hinnasoodustust.

Õigusabi

Maksualane õigusabi ja konsultatsioonid, Maksuhalduri haldusakti ja toimingu vaidlustamine, Esindamine kohtus, Maksuõiguslike küsimuste analüüs.

Loe lähemalt

Personaalne koolitus

Pakume huvilistele võimalust saada EML juristidelt või meie koolitusprogrammi lektoritelt personaalset koolitust kliendi poolt soovitud ajal ja kohas.

Loe lähemalt
eml

Maksud 2024 koolituse salvestus (veebruar)

Maksuseaduste muudatused aastatel 2024-2027,
nende mõjud ja praktiline rakendamine.

Lektor: Lasse Lehis, EML juhatuse esimees

Hind koolitusele 70 € (koos käibemaksuga 85.40 €).
Ligipääsu kehtivus koolitusele 1 kuu.
Koolitus salvestati veebruaris 2024.

Soovin tellida
eml

Astu EML liikmeks

Taga enda ettevõttele aastaringsed teadmised ning soodustused maksualastel teemadel. Tasuta ajakiri MaksuMaksja ja maksuseaduste kommentaaride kogumik.

Loe lähemalt

Reklaam

Pakume võimalust avaldada reklaami ajakirjas MaksuMaksja, samuti EML veebilehel, publikatsioonides ning koolitusmaterjalides.

Loe lähemalt
Maksupood

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Ajakirja MaksuMaksja tellimine

Perioodid: 3 kuud - 1 aasta
Hinnad:
3 kuud - 10.80 €, 6 kuud - 19.80 €
12 kuud - 35.40 €

Esita tellimus
Maksupood

Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 tellimine ja 2023 ettetellimine

Maksuseaduste kommentaaride kogumik

Liikmetele: Tasuta (v.a. Baasmäär)
Lisaeksemplar liikmele: 12 €
Tavahind: 25 €
2023 ettetellimine: 15 €

Esita tellimus