Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Vanemahüvitise seadus ei ole põhiseadusega vastuolus

Vanemahüvitise seadus ei ole põhiseadusega vastuolus

Rubriik: EML

Õiguskantsler avaldas 21.07.2011 oma seisukoha vastuolu mittetuvastamise kohta vanemahüvitise seaduse § 3 lg 8 põhiseaduspärasuse asjas.

Juba varem on Õiguskantsleri poole pöördutud palvega kontrollida, kas vanemahüvitise seaduse § 3 lg 8 on põhiseadusega kooskõlas (PS § 12 lg 1 – võrdse kohtlemise põhimõte). Kõnealune säte näeb ette vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise üksnes nendele vanemahüvitise taotlejatele, kellel on veel alla kahe aasta ja kuue kuu vanuseid lapsi ja kelle ühe kalendrikuu keskmine tulu on väiksem või võrdne eelmisel korral saadud vanemahüvitise määramise aluseks olnud tuluga. Õiguskantsler märkis oma viimases seisukohas, et ei näe vajadust oma varasemat seisukohta (jaanuar 2011) muuta ning vastas pöörduja küsimustele ning selgitas, kuidas inimesel on soovi korral võimalik oma õigusi kaitsta.Täies pikkuses seisukohta saab lugeda Õiguskantsleri kodulehel. Õiguskantsleri jaanuarikuist seisukohta saab lugeda siit ning siit.