Järgmine koolitus: 14.02. Tallinn - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu koolitusega

Vanametalli vastuvõtu kohad on maksuhalduri terase tähelepanu all

Vanametalli vastuvõtu kohad on maksuhalduri terase tähelepanu all

Rubriik: Maaleht

Maksuhaldur pöörab tänavu suuremat tähelepanu maksupettuste tõkestamisele vanametalli valdkonnas. Enamlevinud pettuseliigina deklareerivad pettusele orienteeritud firmad vanametalli fiktiivset soetamist reaalset ettevõtlust mitteomavatelt äriühingutelt. Tegelikult pärineb vanametall füüsilistelt isikutelt või tuuakse see teistest riikidest nt Lätist või Leedust. Fiktiivsete arvete kasutamisega vähendatakse tasumisele kuuluvat käibemaksu.

Esmaspäeval viis maksuhaldur läbi vaatlusi üle kogu Eesti, mille ajal külastasid 45 revidenti 38 ettevõtte 53 vastuvõtuplatsi. Vaatluste eesmärk on tuvastada vanametalli tegelik päritolu ja anda ettevõtetele võimalus maksud õigesti ära deklareerida. Vaatluste käigus tuvastatakse ka vastuvõtuplatsidel töötavad ja mitteametlikku töötasu saavad inimesed. Info muude vaatlustel tuvastatud rikkumiste (nt jäätmeseaduse nõuete eiramine) kohta edastatakse Keskkonnainspektsioonile.2010. aastal tehti varasemaid vaatlusi kokku 12 tegevuskohas ja neid võib hinnata tulemuslikuks. Ligi 80% ettevõtetest on vaatluste järel tasunud riigieelarvesse võrreldes varasema perioodiga märksa suuremad maksusummad. Lisaks on vanametalli valdkonnas sel aastal lõpetatud 20 maksukontrolli ja kontrolli tulemusel määratud kokku 31,8 miljonit krooni makse, millest 3,7 miljonit krooni on eelarvesse laekunud.Käibemaksupettuste tõkestamiseks vanametalli valdkonnas on valminud seaduse muudatuse ettepanek, mille järgi peaks metallijäätmete ostu-müügi tehingutele rakendatama pöördkäibemaksu. See viib käibemaksu tasumise kohustuse müüjalt ostjale.Kuna ettevõtted võivad seaduse muudatuse ootuses käibemaksupettusi tahta kasutada veelgi aktiivsemalt, planeerib maksuhaldur sel aastal suurendada veelgi vaatluste arvu ja vajadusel viia neid läbi ühes tegevuskohas ka korduvalt.Loe MTA pressiteadet: http://www.emta.ee/index.php?id=28357&tpl=1026