Valitsuse tantsud: samm edasi, kaks…

Valitsuse tantsud: samm edasi, kaks…

Rubriik: Äripäev

Äripäeva juhtkirjas kirjutatakse, et tulumaksuseaduse värskete muudatustega vabastatakse tulumaksust eraisikute Euroopa-investeeringute tulu, kui see investeerimiskontol uuesti investeeritakse, mitte ei kasutata tarbimiseks. Paraku hulbib meepurgis terve parv tõrvaseid agasid.

Esiteks maksustatakse investeerimishoiuste intressid. Hea seegi, et tähtajaliste hoiuste ja arvelduskontode intresse ei maksustata. Teiseks kehtib vabastus üksnes Euroopasse investeerimisele. Euroopast väljapoole saab maksuvabalt investeerida vaid välisfirmade Euroopas kaubeldavate aktsiate ja hoiusertifikaatide ning Euroopa firmadele kuuluvate fondide kaudu. Valitsus arvab nimelt, et maksuhaldureil käib Ameerika ja Aasia aktsiatega tegelemine üle jõu. Kas kõiki investeeringuid võrdselt kohelda poleks siiski lihtsam? Kolmandaks venitatakse uute reeglite kehtestamisega 2009. aasta 1. jaanuarini. Tegelikult oleks võinud alustada juba ammu. Või vähemalt 2008. Neljandaks ei vabastata tulumaksust alusvara väärtuse muutumisega seotud hoiuseid. Esimene ja viimane punkt puudutavad eelkõige algajaid investoreid. Igal kuul leiutavad Eesti pangad mitu uut investeerimishoiust. Pensionäride seas on need märksa populaarsemad kui börsil üksikaktsiatega mängimine. Loe täpsemalt: http://www.aripaev.ee/3802/arv_juhtkiri.html Loe ka: Virge Lahe, Romet Kreek. „Investeerimist piiratakse Euroopaga“: http://www.aripaev.ee/3802/rt_ly_380201.html Loe ka: Silvia Kruusmaa, Kaisa Tahlfeld, Anne Oja. „Hoiuseintressid saavad maksu aastal 2009“: http://www.aripaev.ee/3802/uud_uudidx_380209.html Loe ka: „EML: Avalikustati tulumaksuseaduse muutmise seaduste eelnõud