Valitsuse maksueelnõud läbisid Riigikogus edukalt esimese lugemise

Valitsuse maksueelnõud läbisid Riigikogus edukalt esimese lugemise

Rubriik: EML

Eelmisel kolmapäeval 15. oktoobril läbis Riigikogus esimese lugemise valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), millega lükatakse tulumaksumäära vähenemine ja maksuvaba tulu suurenemine ühe aasta võrra edasi, tõstetakse käibemaksu vähendatud määr 5%-lt 9%-ni ning kaotatakse mõnede kaupade ja teenuste soodusmäärad. Samuti tõstetakse liiklusregistri toimingute ja ID-kaardi väljastamise eest võetavaid riigilõive.

Eelnõu ja seletuskirja tekste vt siit http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=409064 Esimese lugemise stenogrammi vt siit http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1224065100&pkpkaupa=1&paevakord=2773#pk2773 Esimese lugemise läbis ka valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE), millega tunnistatakse kehtetuks 2009. aastaks kavandatud juriidiliste isikute maksustamise muudatused. Algselt nägi eelnõu ette muudatuste edasilükkamise 2010. aastasse, kuid rahanduskomisjon esitas eelnõu esimesele lugemisele muudetud kujul. Eelnõu ja seletuskirja tekste vt siit http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=409087 Esimese lugemise stenogrammi vt siit http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1224065100&pkpkaupa=1&paevakord=2774#pk2774 22. oktoobril läbis Riigikogus esimese lugemise valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja sellega seotud teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (333 SE), mis näeb ette maksude arvestamise ja tasumise süsteemi põhimõttelisi muudatusi (niinimetatud ettemaksukonto). Eelnõu ja seletuskirja tekste vt siit http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=333SE&koosseis=11 Esimese lugemise stenogrammi vt siit http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&pkpkaupa=1&paevakord=2862#pk2862 Samuti läbis esimese lugemise valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (353 SE). Olulisim muudatus on seotud ametiauto erisoodustuse hinna kuumäära tõstmisega 2000-lt kroonilt 4000-le kroonile. Veel tahetakse muuta võõrandamise mõistet, maksustatava väärtuse korrigeerimise aluseid, ühiselt registreeritud käibemaksukohustuslaste staatust jne. Eelnõu ja seletuskirja tekste vt siit http://www.riigikogu.ee/index.php?page=en_vaade&op=ems&enr=353SE&koosseis=11 Esimese lugemise stenogrammi vt siit http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&pkpkaupa=1&paevakord=2863#pk2863 Vt ka eelnõude tutvustusi EML kodulehel: http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=2003 http://www.maksumaksjad.ee/modules/news/article.php?storyid=2007