Valitsuse eelarvetaktika: kõik võimalikud kulutused lükatakse tulevikku