Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Valitsus otsustas tõsta maksuvaba tulu määra

Valitsus otsustas tõsta maksuvaba tulu määra

Rubriik: Muud

Valitsus algatas muudatused tulumaksuseaduses, millega tulevast aastast suurendatakse maksuvaba tulu määra kuus 154 euroni ja pensionide täiendava maksuvaba tulu määra 220 euroni. Ühtlasi otsustas valitsus lükata edasi vanemapensioni maksmise jõustamise tähtaja 2018. aasta algusele. Muudatusi tehakse ka sotsiaalmaksu- ja Eesti Kultuurkapitali seadustes.

Eelnõuga viiakse ellu valitsuse tegevusprogrammis nimetatud tulumaksumuudatused, millega suurendatakse maksuvaba tulu alates 1. jaanuarist 2015. aastal 144 eurolt kuus 154 euroni. Pensionile kohaldatavat täiendavat maksuvaba tulu suurendatakse 210 eurolt 220 euroni. Valitsus otsustas lükata edasi ka täiendava pensionilisa ehk vanemapensioni maksmise jõustumise tähtaja 1. jaanuarile 2018. Kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt arvutatakse pensionile juurde täiendav pensionilisa enne 2013. aastat sündinud lapse kasvatamise eest. See tähendab, et nimetatud pensionilisa edasilükkamine puudutab neid pensionäre, kellel oleks õigus pensionilisale 2015, 2016 ja 2017 aastal. Vastavalt sotsiaalkindlustusameti andmetele on pensioniõiguslik staaž laste kasvatamise eest 226 992 inimesel (neist 15% on mehed), mis tagaks neile tänase seaduse kohaselt järgmise aasta alguses õiguse pensionilisale. Eelnõuga muudetakse ka tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise põhimõtteid ja korda. Eelnõuga antakse nimekirja koostamise ülesanne valitsuselt üle maksu- ja tolliametile. Eelnõuga sätestatakse ka tulumaksuseaduses stipendiumi definitsioon, et tagada maksuvabastuse kohaldamisel senisest suurem õigusselgus. Eelnõuga nähakse ette füüsilistele isikutele PRIA poolt makstavate põllumajandus- ja keskkonnatoetuste tulumaksuga maksustamine. Eelnõuga täpsustakse ka pärandatud vara võõrandamisel saadud kasu tulumaksuga maksustamist.Valitsuse pressiteade: http://valitsus.ee/et/uudised/78452/valitsus-otsustas-tosta-maksuvaba-tulu-maara