Aastaaruanne 2021 ja maksud 2022 koolituse salvestus loe lähemalt / osta koolitus

Valitsus kiitis heaks tulumaksu ja aktsiise puudutavad seaduse muudatused

Valitsus kiitis heaks tulumaksu ja aktsiise puudutavad seaduse muudatused

Rubriik: Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Valitsus nõustus rahandusministri esitatud “Tulumaksuseaduse muutmise seaduse” eelnõuga, millest jäeti välja seaduse § 48 lg 8 muutmine, ehk sõiduautode erisoodustuse punkt.

Tööandja sõiduauto kasutada andmise erisoodustuse hinna ülempiiriks jääb 2000 krooni. Tulumaksuseaduse muutmise eesmärk on 2007. aasta 5. aprillil ametisse asunud Vabariigi Valitsuse koosseisu tegevuse aluseks oleva Reformierakonna, Isamaa ja Res Publica Liidu ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmi aastateks 2007-2011 täitmine tulumaksuga seonduvate punktide osas. Seaduseelnõu esitatakse kehtestatud korras Riigikogule. Samuti kiitis valitsus heaks ja esitab Riigikogule “Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, alkoholiseaduse ning teeseaduse muutmise seaduse” eelnõu, millega tõstetakse Euroopa Liidu direktiividega sätestatud aktsiise. Aktsiiside tõstmise eesmärk on Vabariigi Valitsuse prioriteedi saavutamine Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemisel. Eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta. Eurole ülemineku eesmärgi võimalikult kiireks saavutamiseks viiakse aktsiisid kohustuslike miinimumideni ennaktempos. Aktsiiside tõstmisega saavutatakse kütuse, elektrienergia ja tubakatoodete aktsiisimäärade Euroopa Liidus kehtiv miinimumtase. Alkoholi aktsiisimäärad viiakse vastavusse 1999. aastal kehtinud aktsiisimäärade tasemega. Maastrichti inflatsioonikriteeriumi aluseks olev Eesti 12 kuu harmoneeritud tarbijahinnaindeks (THHI) alaneb kaudsete maksude varasema tõstmise tulemusena rahandusministeeriumi prognoosi kohaselt 2011. aastal 3-3,1 protsendini. Loe valitsuse kommunikatsioonibüroo teadet: http://www.valitsus.ee/brf/?id=283474