Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused

Valitsus kiitis heaks käibemaksuseaduse muudatused

Rubriik: Rahandusministeerium

Muudatustega laiendatakse tax free müügi tõendamise võimalusi, muutub elektroonilise side teenuse ja elektroonilise teenuse maksustamise koht ning sätestatakse koguseline piir käibemaksuvabalt Euroopa Liidu välisest riigist saadetavale kohvile ja teele.

Eelnõuga laiendatakse alates 2014. aastast ühendusevälisest riigist pärit isikule kauba ostmise (tax free) tõendamise võimalusi. Edaspidi on võimalik eksporti tõendada lisaks tolli paberil olevale kinnitusele ka elektroonilise tõendiga. Alates 2015.

aasta 1. jaanuarist muutub elektroonilise side teenuse ja elektrooniliselt osutatava teenuse käibemaksuga maksustamise koht. Edaspidi maksustatakse elektroonilise side teenus ja elektrooniliselt osutatav teenus kliendi asukohariigis olenemata sellest, kas kliendiks on ettevõtlusega tegelev isik või mitte. Ettevõtlusega tegelevatele isikutele teenust osutades jääb kehtima käibemaksuseaduses sätestatud üldreegel, et piiriülese tehingu puhul arvestab ja tasub käibemaksu teenuse saaja.

Samuti pikendatakse maksukeskkonna meetmena kolmelt tööpäevalt viiele tööpäevale aega, mil tuleb maksuhalduril teha otsus isiku käibemaksukohustuslasena registreerimise kohta. Muudatust on vaja maksuhalduri töö kvaliteedi parandamiseks.Lisaks kehtestatakse koguseline piirmäär käibemaksuvabastuse saamiseks ELi välisest riigist saadetavale kohvile ja teele. Ühe postipakiga võib maksuvabalt saata 500 grammi kohvi ja 100 grammi teed. Sellega viiakse seadus kooskõlla Euroopa Liidu nõukogu direktiiviga.

Mõlemad muudatused peaksid jõustuma 2014. aasta 1. jaanuarist. Eelnõu leiate eelnõude infosüsteemist.Ministeeriumi pressiteade: http://www.fin.ee/valitsus-kiitis-heaks-kaibemaksuseaduse-muudatused-2/